Russia, Krasnoyarsk, St. them. Hero Of The Soviet Union D. M. Karbyshev, 29g
aristokratotel@yandex.ru
+7 (913) 532-8-444,
+7 (391) 2-508-444